Paalweg 11, 6129 EZ Urmond     046 426 80 80    
  5 / 5 1 recensie 

VISIE EN MISSIE VAN  MEULENBERG TRANSPORT 

Waar staan wij voor?
We geloven dat de juiste mensen op de juiste plaats in combinatie met passend materieel en dito automatisering het antwoord is op de 5 thema’s die ons bedrijf belangrijk vindt. We staan met beide benen op de grond en bewegen zoveel mogelijk mee met alle technische en maatschappelijke ontwikkelingen.


Aangename werksfeer en samenwerking
Met een gezamenlijk doel voor ogen werken we met plezier samen en creëren we een cultuur waarbij we ons verbonden voelen met het bedrijf. We investeren in onze klanten en relaties,  in ons team, in de organisatie en interne opleidingen. We vertrouwen elkaar en geven elkaar de ruimte. We zorgen ervoor dat iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt.


Gezondheid en duurzaamheid

Alles wat we voor onze klanten en onze mensen doen, is gebaseerd op een verantwoorde omgang met het milieu en de maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

We houden bij de werkindeling rekening met de wensen van onze klant en verliezen hierbij de belangen van gezondheid en welzijn van onze mensen niet uit het oog. Hierin zoeken we steeds naar de juiste balans.


Veiligheid

Voorop staat dat alle werkzaamheden die wij uitvoeren, veilig gebeuren. Hiervoor krijgen onze mensen de nodige opleidingen en werken volgens interne instructies die gebaseerd  zijn op ervaringen van onszelf en van onze klanten. Het welzijn van onze mensen gaat altijd voor.


Rendement en continuïteit

Om de continuïteit van ons bedrijf te waarborgen is een gezond rendement cruciaal. Hieraan liggen klanttevredenheid, een stabiel prijsbeleid, inzet van gemotiveerde mensen en de juiste middelen ten grondslag. We werken volgens ethische en professionele normen en handelen eerlijk en verantwoord.


Oog voor de omgeving

We houden in onze activiteiten rekening met onze woon- en leefomgeving en passen ons in het belang hiervan zoveel mogelijk aan. We ondersteunen plaatselijke verenigingen en ook landelijke goede doelen.

© 2024 Meulenberg Transport

Meulenberg Transport

Paalweg 11
6129 EZ Urmond - Nederland

info@meulenberg.com

+31 (0)46 426 80 80